Soittolista 5/2015
01 Jan 1970 |

Radio Nordfront

RadioNordfront_Mainos_RR

Om Radio Nordfront

Radio Nordfront är tänkt att fylla den efterfrågan som uppenbarligen finns på att Nordfront och Motståndsrörelsen ska börja med podcast/webbradio. Vi har valt att börja i liten skala och tänker känna pulsen på våra lyssnare och utvecklas allt eftersom. Vi försöker att ha stora öron och vara våra lyssnare tillmötesgående.

Radio Nordfront är en del av Nordfront och Motståndsrörelsen och budskapet som förs ut i radion kommer i stort att vara i linje med det rörelsen står för. I vissa, ofta mindre viktiga, frågor är dock åsikterna mer personliga.

Programledare: Robin Palmblad, Martin Saxlind och Emil Hagberg.

Vidare kommer intressanta personer från Motståndsrörelsen, men förhoppningsvis även utomstående nationella, att bjudas in för att medverka i Radio Nordfront.

 

Klas Lundin haastattelu, osa 4

Klas Lundin haastattelu, osa 3

Klas Lundin haastattelu, osa 2

Klas Lundin haastattelu, osa 1